Jdi na obsah Jdi na menu
 


Na začátku máte veškeré vybavení. Po odražení útoku Roberta de Sable na Masyaf jste však degradováni a poté vám budě vybavení postupně navraceno jak budete plnit úkoly. Po odhalení masyafského zrádce dostanete zpět meč a skrytou čepel a získáte zpět schopnost Kombinované zabití.

Kombinované zabití – Zaútočte na protivníka mečem levým tlačítkem meče a v okamžiku, kdy se čepele dotknou, stiskněte znovu levé tlačítko myši.
Likvidace (Protiútok) – Nejúčinnější bojový prvek ve hře. Držte pravé tlačítko myši a kryjte se. Při útoku nepřítele stiskněte rychle levé tlačítko myši, čímž vytvoříte stylové zabijácké kombo. Stisknutí levého tlačitka myši je třeba pečlivě nacvičit, abyste měli protiútok načasovaný. V pozdějších fázích hry bude pro vás ovládání této techniky klíčové.
Odstrčení – Příslušným tlačítkem můžete protivníka chytit a odstrčit. Hodí se to tehdy pokud na vás útočí více nepřátel a dělá vám problémy se bránit. Odstrčením jednoho nepřítele na chvíli získáte taktickou výhodu. Pokud se vám k odstrčenému vojákovi ležícímu na zemi podaří doběhnout než se zvedne, můžete rychle příslušným tlačítkem vybrat skrytou čepel a ještě na zemi ho vyřídit.
Vrhací nože – Můžete je použít například, pokud chcete vyřídit lučištníky na střechách. Další možnost je, když utíkáte před nepřáteli a chcete jich alespoň část pozabíjet. Zastavte se, rychle stiskněte zaměřovací tlačítko a vrhněte nůž. Zasáhnete nepřítele, nad kterým svítí šipka. Na delší vzdálenosti však házet noži nejde, a pokud jste naopak příliš blízko, budete s nožem šermovat. Někdy při soubojích je lepší bojovat nožem, protože i s ním budete provádět smrtící komba a zároveň pokud se vám protivník vzdálí, budete vrhat nože. Toto vám může značně ulehčit obtížnější souboje. Vrhací nože se vám automaticky doplní při každé návštěvě Masyafu.
Uvolňování se z chvatu – Pokud vás protivník uchopí, rychle stiskněte příslušnou klávesu a uvolníte se z chvatu. Protivník spadne na zem a vy ho můžete dodělat skrytou čepelí podobně jako při odstrčení.
Úhyb – Jakmile protivník zaútočí, stiskněte tlačítko KROK a poté levé tlačítko myši. Vyhnete se úderu a provedete protiúder.
Prorážení obrany – Stiskněte při boji KROK a hned poté levé tlačítko myši. Uděláte prudší útok.
Útěky
Jakmile vyvoláte poplach půjdou po vás vojáci. Pokud se chcete vyhnout boji, musíte vojákům utéct a schovat se. Utéct jim můžete sprintováním. Snažte se kličkovat ulicemi či po střechách. Schovat se nemůžete pokud vám ikona v levé horní obrazovce svítí červeně, jakmile se změní na žlutou, znamená to, že jste se pronásledovatelům vzdálili a snažte se najít skrýš. V ulicích je nejlepší skrýší lavička, na kterou můžete usednout. Méně časté jsou kupy sena či učenci, se kterými můžete splynout (klávesa SPLYNUTÍ). Zahrádky s kupami sena se mnohem častěji nacházejí na střechách. Pokud se chcete dostat z ulic na budovy, snažte se raději používat žebříky. Šplhání po budovách je zdlouhavé a nepřátelé vás zdola mohou zasáhnout kameny, což pro vás automaticky znamená pád z budovy. Pokud se před vámi objeví dav civilistů, snažte se proskakovat kupeckými stánky, jinak vás náraz do civilistů zpomalí. Při běhání po ulicích dávejte pozor, ať nevrážíte do ozbrojenců. Nárazem je vyprovokujete a půjdou po vás.

Doplňkové prvky ve hře
V každém z měst a v Království můžete sbírat praporky. Kromě dobrého pocitu z toho však žádný praktický užitek mít nebudete. Popisovat, kde a jak se praporky nachází dost dobře nejde. Jsou často skryty na nejméně pravděpodobných místech. V Království mohou být skryty i například v trávě a jsou tudíž špatně viditelné. Na jednom místě v Království se nachází praporek ve zříceninách na vysokém sloupu. Zde je třeba přesně nastavit skok mezi dvěmi nejkratšími místy sloupu a vyvýšené zdi. Situaci vám značně může usnadnit dispozice schopností zachycení se na římse. V Masyafu se nachází praporky i v místech, kterými jste procházeli, když jste na Roberta šli pustit klády, jeden praporek je v pevnosti pod schody a 2 jsou v zahradě, která je však zpočátku nepřístupná. Pokud budete chtít sbírat praporky ve městech, zvolte si nějaký systém, abyste metodicky prohledali celé město a žádné místo nepřehlédli. Rozdělte si části města na bloky (podle ulic) a systematicky napřed prohledávejte ulice dole a mírně vyvýšená místa (např. stříšky, trámy či střechy kupeckých stánků). Poté se zaměřte na hořejší partie a podle rozdělení bloků prohledávejte střechy.

V Království, v Damašku, Acre a Jeruzalémě budete narážete místy na templáře, kteří na vás budou automaticky útočit. Je jich celkem 60 a kromě hledání praporků si můžete natáhnout hrací dobu hry jejich vyhledáváním a zabíjením.

Historické poznámky
DAMAŠEK, hlavní město současné Sýrie. První zprávy o Damašku pocházejí z 16. století př. n. l. Ve starověku postupně součástí mnoha říší (např. babylónské či Alexandra Velikého). Kolem 64 př. n. l. připojeno k římské říši, od 4. století n. l. součástí východořímské říše (Byzance). Roku 635 byl Damašek dobyt Araby. Od 7. století procházelo město rychlým rozvojem a bylo centrem islámské a křesťanské kultury. Až do 16. století hlavní město provincie v rámci arabské říše. Od roku 1516 součástí osmanské říše.

JERUZALÉM, město založeno kolem 1850 př. n. l. Za krále Davida v 10. století př. n. l. dobyt Izraelity. Jeruzalém se poté stal hlavním městem Judsko-izraelského království. Kolem roku 600 př. n. l. dobyt a srovnán se zemí a obyvatelstvo odvedeno do tzv. babylonského zajetí. Za vlády Seleukovců ve 3. století př. n. l. město obnoveno. Nově přebudován Herodem Velikým. Kolem začátku letopočtu připojen k římské říši. Za židovské války 66-70 n. l. centrum hlavního odporu proti Římu. Po povstání Bar Kochby 132-135 byli Židé z Jeruzalému vyhnáni. Od 4. do 7. století součást byzantské říše. Začátkem 7. století Jeruzalém okupovali Peršané. Poté dobyt Araby. 1099-1187 a 1229-44 obsazeno křižáckými vojsky. 1244 znovu dobyt Araby a od 1517 součástí osmanské říše.

KŘIŽÁCI – účastníci křížových výprav nosící znamení kříže pod zvláštní ochranou církve.

KŘÍŽOVÉ VÝPRAVY, vojenská tažení vyhlašovaná ve středověku katolickou církví proti pohanům a kacířům. Menší křížové výpravy byly organizovány v Evropě, například proti českým husitům či proti pobaltským Prusům. Velké křížové výpravy vedly do Svaté země. První křížová výprava byla vyhlášena papežem v roce 1095. Francouzští a normanští rytíři dobyli 1099 Palestinu a na jejím území vyhlásili 4 království – jeruzalémské, antiochejské, tripolské a edesské. Druhá výprava byla vyhlášena 1146 Bernardem z Clairvaux a účastnil se jí mj. francouzský král Ludvík VII. a římský německý císař Konrád II. Třetí křížová výprava se uskutečnila v letech 1189-1192 a účastnil se jí anglický král Richard Lví srdce, francouzský král Filip II. a císař Fridrich I. Barbarossa. Čtvrtá křížová výprava v letech 1202-1204 rozbila byzantskou říši.

MALTÉZŠTÍ RYTÍŘI, johanité, řád svatého Jana Křtitele Jeruzalémského – bratrstvo působící od druhé poloviny 11. století v Jeruzalémě. V průběhu 12. století probíhala militarizace řádu. Velmistr sídlil od 1291 na Kypru, 1310-1522 na Rhodosu (v tomto období byli též zváni rytíři rhodskými) a 1530-1798 na Maltě.

RICHARD LVÍ SRDCE (září 1157 – 6. 4. 1199) – anglický král, syn Jindřicha II. Politicky soupeřil s francouzským králem Filipem II. Augustem. Richard se zúčastnil třetí křížové výpravy 1189-1192. 1191 dobyl Kypr a o rok později uzavřel mír se Saladinem. Při návratu do Anglie byl zajat v Rakousku a propuštěn byl až na rozkaz císaře Jindřicha VI. za nemalé výkupné. Od roku 1194 vedl válku s Francií, ve které padl. Často oslavován jako ctnostný panovník. Jeho politika však ve skutečnosti vedla k nespokojenosti šlechty a vedla k oslabení jeho politické moci, což bylo však částečně zaviněno jeho dlouhodobou nepřítomností v Anglii.

SALADIN, vlastním jménem Júsuf ibn Ajjúb Sálah ad-Din (1137 – 4. 3. 1193) – arabský vojevůdce. Roku 1169 vedl spolu se svým strýcem vojsko do Egypta k potlačení povstání. 1171 sesadil káhirského chalífu a jmenoval se vládcem Egypta (pod nejvyšší svrchovaností chalífy z Bagdádu). 1175 byl oficiálně jmenován vládcem Egypta, dále nad Hidžázem, Jemenem, Núbií, Palestinou a částí Sýrie. Začal boje proti křižákům, které se mu podařilo porazit 4. 7. 1187 a začátkem října obsadil Jeruzalém. Do roku 1189 vyhnal většinu křižáků ze Sýrie a Palestiny a odrazil křižáky z třetí křížové výpravy 1189-1192. - Podporoval stavebnictví a pro své povahové ctnosti a rytířství unáván i evropskými národy. Je hlavní postavou mnohých legend a pohádek.

SARACÉNI – ve středověku a na počátku novověku obecné označení pro všechny muslimy. Dříve se však tímto pojmem označovali pouze Arabové.

TEMPLÁŘI, rytířský řád založený 1119 Huguesem de Payns k ochraně poutníků do Svaté země a k boji proti nevěřícím. Templáři nabyli již během 12. století značného majetku, který v průběhu 12. století ještě zvětšili. Často si od nich půčovaly peníze různé osobnosti politického života. Koncem 13. století začal řád upadat a ztrácel své statky na území Svaté země. Francouzský král Filip IV. Sličný, který se obrovským majetkem řádu chtěl obohatit, dosáhl jeho zrušení papežem 1312 a templáři byli na základně vykonstruovaných obvinění uvězněni. Poslední velmist řádu de Molay byl 1312 upálen, protože odvolal vynucená přiznání. Řád se udržel pouze v Portugalsku, kde se 1319 přeměnil na tzv. řád Kristův. Majetek řádu byl oficiálně převeden na johanity. Ve skutečnosti však většina majetku zůstala v rukou vysoce postavených feudálních osobností, nejvíce francouzského krále.

ÚVOD
Současnost
Po spuštění nové hry se v roli zabijáka Altaira ocitáte mezi lidmi. V pozadí slyšíte hlasy. Můžete zkoušet různé techniky pohybu a boje, ale k ničemu to nevede. Po chvíli se probouzíte jako Desmond v současnosti. Jste v jakési vědecké místnosti a spolu s vámi profesor a jeho asistentka slečna Stillmanová. Dozvídáte se první informace. Přístroj, ve kterém jste předtím leželi, je Enimus, který dokáže z vašeho DNA vytáhnout genetické vzpomínky vašich předků. Až vám profesor dá pokyn opět ulehnout, stiskněte tlačítko myši a octnete se opět v roli Altaira v tréninkovém módu. Pro ty kdo nemají hru v češtině a nejsou příliš silní v cizích jazycích uvádím veškeré podrobnosti související s tréninkem.

Stupeň 1 – Až se před vámi objeví postavy, stiskněte tlačítko HLAVA a rozhlédněte se po lidech kolem (i po těch za zády).
Stupeň 2 – Davem lidí projděte pomocí standartních pohybových kláves přičemž držte klávesu PRÁZDNÁ RUKA. Budete šetrně odstrkávat lidi z cesty. Dojděte do kruhu.
Stupeň 3 – Stiskněte tlačítko pro nápadný stav (doporučuji nastavit tuto funkci na pravé tlačítko myši) a změní se vám na displeji vpravo nahoře ovládací impulsy.
Stupeň 4 – Jděte k postavě, stiskněte a držte tlačítko nápadného stavu. Pomocí tlačítka PRÁZDNÁ RUKA uchopte postavu a hoďte ji do kruhu.
Stupeň 5 – stiskněte zároveň tlačítko VPŘED, tlačítko NÁPADNÝ STAV a NOHY (sprint) a doběhněte do kruhu dříve než muž vlevo. Stisknutí těchto tří tlačítek též umožňuje lezení po zdech, skákání a mimořádné skoky.
Stupeň 6 – Zaměřte cíl zaměřovací klávesou, vyberte příslušným tlačítkem skrytou čepel, přistupte k vojákovi před vámi a zabijte ho levým tlačítkem myši. Vzdalte se od mrtvoly. Přijde další voják.
Stupeň 7 - Vyprovokujte ho úderem nebo do něj naběhněte, rychle vylezte po žebříku na budovu a skryjte se v zahrádce.
Stupeň 8 – Zůstaňte skryti dokud se ikona na obrazovce vlevo nahoře nezbarví do zelena. - Voják vás poté přestane hledat.
Stupeň 9 – Vylezte ze skrýše.
Stupeň 10 – Až se před vámi objeví vojáci, dojděte skrz vojáky v nenápadném stavu na značku. Při chůzi držte tlačítko NOHY.
Stupeň 11-13 – Vyzkoušejte orlí zrak pomocí klávesy HLAVA. Bílá postava – informace, žlutá – cíl k eliminaci, červená – voják, modrá – spojenec. Orlí zrak je k dispozici jen pokud jste ve stavu plné synchronizace (pokud máte zdraví na maximu).
PAMĚŤOVÝ BLOK 1
Jeruzalém
Octnete se jako Altair v minulosti, konkrétně ve starobylém Jeruzalémě. Přeskakujte po trámech pomocí tří tlačítek (viz výše Stupeň 5). Vylezte po žebříku a zaměřte pomocí zaměřovacího tlačítka postavu před vámi. Vyberte skrytou čepel a levým tlačítkem myši postavu zabijte.Slezte po žebříku a zaměřte Roberta de Sable. Vyberte skrytou čepel a zaútočte na něj. Po skončení rozhovoru vás Robert odhodí. Chodba za vámi se zřítí. Vydejte se k otvoru nahoře ve skále. Pomocí tří výše zmíněných tlačítek sem vyskákejte.

Masyaf
Jděte nahoru do pevnosti. Trefíte tam snadno. Jděte jednoduše stále nahoru. Přes nádvoří vejděte do hlavní budovy a vyjděte po schodech až nahoru. Octnete se před velmistrem bratrstva al-Mualimem. Dozvíte se váš další úkol – ubránit Masyaf, na který zaútočilo vojsko Roberta de Sable. Vyběhněte z pevnosti a postupujte Masyafem stále dolů. U brány oznámíte vašim bratrům, že se mají stáhnout. Octnete se zpět v pevnosti na nádvoří. Jeden z vašich na vás zavolá, abyste ho následovali. Vylezte po žebříku vpravo a postavte se na dřevěnou plošinu. Bude následovat rozhovor Roberta s al-Mualimem. Poté pomocí tří výše zmíněných kláves skočte z plošiny dolů do sena. Postupujte po padlých kmenech přes propasti, na konci pomocí tří klasických kláves vyskočte na zeď a vyšplhejte nahoru. Pokud se sama nespustila animace, stiskněte levé tlačítko myši, čímž pustíte na Robertův oddíl lavinu klád. Octnete se před al-Mualimem, který vás potrestá za porušení kodexu zabijáků tím, že vám vrazí do břicha dýku (je to však jen imaginární smrt vsugerovaná vám al-Mualimem, jak později zjistíte).

Současnost
Jděte do koupelny a u levé stěny stiskněte tlačítko myši. Odposlechnete rozhovor profesora a slečny Stillmanové v konferenční místnosti. Vraťte se zpět k Enimu. Po chvíli dorazí profesor a řekne vám, že pro dnešek je konec. Jděte do svého pokoje a lehněte si. Druhého dne ráno vás probudí profesor. Po rozhovoru s ním si lehněte do Enimu a stiskněte Pokračovat – Nahrát nejnovější paměť.

PAMĚŤOVÝ BLOK 2
Masyaf
Promluvte si s velmistrem. Následkem vašich předešlých neuvážených činů jste degradováni, ztrácíte veškeré zbraně a zvláštní schopnosti. Vydejte se dolů do vesnice. Prohlédněte si mapu. Podívejte se, kde vám na mapě bliká ikona Odposlech. U studny uvidíte stát 2 muže. Sedněte si na lavičku vzadu u zdi a zaměřte je zaměřovací klávesou. Na displeji vpravo nahoře se vám zbarví ikona pro HLAVU a objeví se nápis ODPOSLOUCHÁVAT. Stiskněte tudíž tuto klávesu a vyslechnete si rozhovor dvou mužů. Po skončení rozhovoru se vydejte k místu, kde svítí ikona Vybírání kapes. Pod skálou u košů stojí proti sobě muž se ženou. Zaměřte je zaměřovací klávesou a vyslechněte si jejich krátký rozhovor. Po jeho skončení se vydejte za postavou, nad kterou svítí šipka. Musíte dotyčnému vybrat kapsy. Nesmí k vám však stát čelem, jinak vás odstrčí a úkol je zmařen a vy ho budete muset dělat znovu. Počkejte chvíli než se rozejde normální chůzí. Jděte k němu zezadu a vpravo nahoře na displeji se vám objeví příslušná ikona pro vybírání kapes. Stiskněte a držte klávesu PRÁZDNÁ RUKA. Pamatujte, že při vybírání kapes musíte mít vždy zaměřenou dotyčnou postavu, jinak se vám kapsy vybrat nepodaří. Nyní jděte k místu, kde vám bliká na mapě ikona pro výslech. Zaměřte kazatele a poslechněte si jeho fanatické řeči. Po chvíli se vydá do zapadlého zákoutí, kde na něho zaútočte pěstmi (levé tlačítko myši) a mlaťte ho tak dlouho, dokud nekápne božskou. Octnete se zpět před al-Mualimem, který zabije zrádného kazatele a pošle vás na vaši první opravdovou misi do Damašku. Dostanete zpět meč a skrytou čepel. Vyjděte ven a procvičte se na nádvoří v kombinovaném zabití. - Zaútočte mečem na protivníka levým tlačítkem myši a v okamžiku, kdy se čepele dotknou, stiskněte znovu levé tlačítko myši. Pokud chcete trénink ukončit, stiskněte ESCAPE. Poté proběhněte Masyafem až úplně dolů (pokud se budete držet co nejvíce vlevo, můžete si postup městem zrychlit mimořádným skokem ze skály), projděte bránou a za ní nasedněte na koně. Vyzkoušejte si jízdu na koni. Princip ovládání je stejný jako při normálním pohybu pěšky. Jeďte po cestě stále vpřed a brzy se dostanete do Království.

Království
Rozhledny: 12

Před vámi je vysoká věž. Vylezte na ní, a až se vám zobrazí na displeji SYNCHRONIZOVAT pro klávesu HLAVA, stiskněte tuto klávesu a projasní se vám část mapy. Tímto jste dosáhli svoji první rozhlednu. Lezením na různé rozhledny si budete aktualizovat mapu a získávat přehled o vedlejších misích především ve městech. Při cestě Královstvím do Damašku můžete takto vylézt ještě na další čtyři rozhledny. Zbylých sedm rozhleden se nachází v partiích Království, které jsou v tuto chvíli nepřístupné. Dávejte pozor na vojáky hlídající rozhledny. Jestliže se k nim přiblížíte, půjdou po vás. Musíte vždy začínat lézt v místě, kde nestojí. Po zdolání přístupných rozhleden se vydejte ke značce Damašku.

Damašek (Tamir)
Chudinská čtvrť - rozhledny: 9, zachránit obyvatele: , nutná vyšetřování: 2 ze 6

Na tržišti před bránou je muž volající o pomoc obklopený skupinkou pobudů. Pokud pobudy pozabíjíte, stiskněte klávesu zaměření a promluvíte tak se zachráněným obyvatelem (musíte však být v danou chvíli v anonymním stavu). Těchto obyvatel můžete ve městě zachránit více. Bude to pro vás mít tu výhodu, že psanci se stanou vašimi spojenci. Když budete například utíkat před vojáky a dostanete se do místa, kde jste předtím někoho zachránili, psanci pronásledovatelům zablokují cestu a vy je tak budete moci snáze setřást. Nyní je třeba dostat se pokud možno nenápadně skrz bránu. Pokud projdete strážemi, tak na vás okamžitě zaútočí. Nedaleko je skupinka učenců v bílých oblecích. Přibližte se k nim, stiskněte SPLYNOUT a skryti v jejich středu projdete bránou se strážemi, kteří vás nechají normálně projít. Za bránou stiskněte KONEC SPLYNUTÍ, čímž skupinku učenců opustíte. Na mapě se podívejte, kde vám svítí ikona rozhledny. Vylezte na ní, stiskněte SYNCHRONIZOVAT. Nyní se vám odkryjí rozhledny v celém městě a také ústředí zabijáků, do kterého se vydejte a promluvte si se zástupcem uvnitř (do ústředí zabijáků se dostanete jedině střechou). Vydejte se do města a zahajte vyšetřování. Níže je seznam rozhleden, které vám odkryjí příslušné možnosti vyšetřování.

První rozhledna, na kterou jste ve městě lezli – VYBÍRÁNÍ KAPES – V úzké uličce stojí dva muži. Zaměřte je a vyslechněte jejich rozhovor. Vydejte se za mužem, který bude označený šipkou. Až se rozejde přistupte k němu zezadu a vyberte mu kapsy (nevypínejte zaměřovací mód).

--> Získán dopis o Tamirově velké dodávce.

Rozhledna na severu (vedle první, na kterou jste lezli) – ÚTĚK PO STŘECHÁCH – Zaměřte informátora zaměřovacím tlačítkem. Za 1:30:00 musíte po střechách dorazit k druhému informátorovi, který vám prozradí informace. Sledujte na mapě ikonu informátora a dávejte pozor, ať nespadnete ze střech, protože šplhání zpět nahoru hodně zdržuje.

--> Najděte ve městě pomoc, abyste úspěšně utekli z tržiště. (To předpokládá zachránit pokud možno všechny obyvatele ve městě, ale není to povinné; jen vám to může útěk ulehčit).

Rozhledna na severozápadě – VÝSLECH – Zaměřte kazatele a počkejte až domluví. Poté ho následujte do zadní uličky a zbijte ho. Dávejte však pozor, aby v okolí nebyli další civilisté, jinak se i oni do vás mohou pustit pěstmi. Až bude mít kazatel dost, prozradí vám co potřebujete.

--> Tamir je zaměstnán – dohlíží na výrobu zbraní.

Nejvýchodněji položená rozhledna – VYBÍRÁNÍ KAPES – Zaměřte 2 muže u fontánky. Až domluví, přibližte se k muži, který zůstal označený šipkou a zezadu mu vyberte kapsy.

--> Získána mapa, díky které se po střechách od severovýchodu lze dostat na centrální nádvoří.

Nejzápadnější ze tří jižních rozhleden – ODPOSLECH – Pod stříškou stojí 2 muži. Posaďte se na nedalekou lavičku, zaměřte oba muže a stiskněte tlačítko HLAVA.

--> Na trámy nad centrálním nádvoří se lze dostat.

Prostřední ze tří jižních rozhleden – DOPROVOD – Informátor po vás chce, abyste ho doprovodili k bráně. Cesou na vás zaútočí 2 pobudové, které musíte zabít. Až se informátor nedaleko brány zastaví, stiskněte znovu zaměřovací tlačítko a promluvte s ním.

--> Tamir je na tržišti.

Po ukončení minimálně dvou vyšetřování se vraťte na ústředí a promluvte se zástupcem. Po skončení rozhovoru přistupte ke stolu – vezmete si pírko. Nyní se vydejte zabít Tamira. Seskočte na tržiště a vyslechněte si rozhovor mezi Tamirem a obchodníkem. Stůjte od nich co nejdál. Až Tamir obchodníka ubodá, půjde se podívat k nedalekému stánku a bude stát k vám zády. Vyberte skrytou čepel a Tamira zabijte. Nestoupejte si Tamirovi čelem, jinak vás ihned odhalí a budete ho muset zabít mečem spolu s ostatními ozbrojenci. Po zabití Tamira prchejte uličkami, kličkujte a snažte se posadit na nějakou lavičku. Nyní se musíte vrátit na ústředí zabijáků. Problém je, že v tuto chvíli jste snáze odhalitelní.

Současnost
Jako Desmond vstaňte z Enimu a počkejte až profesor odejde. Poté zkuste opakovaně promluvit se slečnou Stillmanovou. Nato se odeberte do svého pokoje a jděte spát. Druhý den ráno si po rozhovoru s profesorem lehněte opět do Enimu.

PAMĚŤOVÝ BLOK 3
Acre (Garnier de Naplouse)
Chudinská čtvrť – rozhledny: 11, zachránění obyvatel: 12, nutná vyšetřování 2 z 6

Ještě v Masyafu si promluvíte s al-Mualimem. Získáte krátkou čepel a novou schopnost – likvidace (protiútok). Protiútok je nejúčinnějším obranným prostředkem. Při správném načasování provedete kombo, proti kterému nemá nepřítel obranu. Procvičte si tuto techniku na nádvoří a snažte se ji důkladně nacvičit. Vydejte se přes Království do Acre. V Království se již zpřístupnily všechny lokality, takže si můžete vylézt na všechny rozhledny. Po příjezdu k branám Acre můžete vlevo mezi dřevěnými hradbami zachránit obyvatele. Skrz bránu projděte opět za pomoci učenců a vylezte na v mapě označenou rozhlednu. Po vylezení na rozhlednu se vám v mapě ukáže ústředí zabijáků a všechny ostatní rozhledny.

První rozhledna – ODPOSLECH – Sedněte si na lavičku a zaměřte zaměřovacím tlačítkem dva proti sobě stojící muže a poté stiskněte klávesu HLAVA.

--> Někteří strážní opustili stanoviště.

Nejvíce jihovýchodně položená rozhledna – TICHÁ ELIMINACE LUČIŠTNÍKU – Informátor je v zapadlé uličce. Po rozhovoru s ním vylezte po žebříku vedle něj. Za věžičkou je první lučištník. Vyberte skrytou čepel a zezadu ho zabijte. Druhý lučištník je za druhou věžičkou vpravo. Postupujte tak, abyste byli kryti za věžičkou a voják vás neviděl. Zabijte ho skrytou čepelí a vraťte se k informátorovi.

--> Získána mapa ukazující pacienty a svícny v nemocnici.

První nebo druhá rozhledna od severovýchodu – PRAPORKY – Do 3 minut musíte sesbírat 20 praporků a vrátit se k informátorovi. Za informátorem vpravo na stříšce je 1. praporek. Orientujte se podle GPS. Z praporků je vlastně udělaná stezka. Chce to mít cvik ve skákání. Každý pád dolů do ulic znamená velké zdržení.

--> Garnier se skrývá v pevnosti.

Rozhledna ve středu čtvrti, západně od nejvíce jihovýchodně položené rozhledny – VYBÍRÁNÍ KAPES – Cíl je ve hlídané budově, do které se dá proniknout pomocí učenců nebo střechou (v jednom místě je porušená).

--> Získán dopis prozrazující spojení Garniera a dvou dalších mužů.

Nejjižnější rozhledna – VÝSLECH – Cíl je přímo pod rozhlednou. Opět se na něj zaměřte a po jeho odchodu ho následujte a zaútočte na něho pěstmi.

--> Když se Garnier stará o své pacienty, nevnímá svět kolem sebe.

Nejvíce jihozápadně položená rozhledna – VRAŽDA – Informátor je hned pod rozhlednou. Zabijte skrytou dýkou označený cíl. Jděte za ním a vyčkávejte až nebude v dohledu žádný ozbrojenec.

--> Do pevnosti nesmí nikdo, vyjma učenců a stráží.

Vraťte se na ústředí zabijáků a promluvte se zástupcem. Nezapomeňte přistoupit k pultu, čímž seberete pírko. Po spánku se vydejte zabít Garniera. Do špitálu proniknete za pomoci učenců. Až skončí Garnier svůj proslov a zavřou se za ním vrata, dejte se vpravo a dostanete se do míst, kde zmizel předtím Garnier. Počkejte si na příležitost, až bude Garnier skryt nad pacientem anebo až nebudou v dohledu žádné stráže, a zabijte ho skrytou dýkou. Můžete k nenápadnému pohybu po špitále též využít skupinku učenců, kteří s vámi budou chodit po místech, kde se prochází Garnier. Po zabití Garniera se vraťte k veliteli ústředí. Poté se vám nabídne možnost převinout paměť rovnou do Masyafu, čehož využijte, jinak se budete muset projet na koni přes Království až do Masyafu.

Jeruzalém (Talal)
Bohatá čtvrť – rozhledny: 9, zachránit obyvatele: 12, nutná vyšetřování 2 z 6

V Masyafu si promluvíte s al-Mualimem a získáte novou zbraň – vrhací nože – a novou schopnost - odstrčení. Procvičte se na nádvoří ve vrhání nožů a vydejte se opět skrz Masyaf až dolů za bránu a na koni se dejte přes Království do Jeruzaléma. Vlevo na hřbitově můžete opět zachránit jednoho z obyvatelů. Bránou pak projděte s učenci a vylezte na rozhlednu, kterou máte označenou v mapě. Zjistíte, kde je ústředí zabijáků a odkryjou se vám ikony ostatních rozhleden.

Přímo před první rozhlednou – VÝSLECH

--> Talal drží své otroky uvnitř skladiště.

Blízká rozhledna severozápadně od první rozhledny – VRAŽDA – Musíte nepozorovaně eliminovat dva vojáky v bazaru. Dávejte opět pozor, ať není nablízku žádný ozbrojenec.

--> Talal se nachází v severní části města.

Rozhledna nejvíc na severozápad – ODPOSLECH – Musíte se dostat do kostela. Odlákejte stráže tak, že někoho před kostelem zabijete. Zpět se dostanete stejným způsobem.

--> V boji se bude snažit Talal střílet lukem.

Jihovýchodní rozhledna – DOPROVOD – Doprovoďte informátora k bráně. Cestou budete muset zlikvidovat několik ozbrojenců. Až se informátor zastaví, promluvte s ním.

--> Získána mapa s detaily tržiště, kde se Talal ukryje, když uprchne.

Jihovýchodní rozhledna – PRAPORKY – Máte 3 minuty na sebrání 18 praporků. Orientujte se podle GPS. Praporky tvoří jakousi značenou stezku.

--> Talalovi následovníci se obětují, aby mohl jejich pán uprchnout.

Jihozápadní rozhledna – VYBÍRÁNÍ KAPES

--> Získána mapa s pozicemi Talalových stráží.

Vraťte se na ústředí, promluvte s Malikem a vezměte si od něho pírko. Vydejte se zabít Talala. Brána ke skladišti je hlídaná. Odlákejte pozonost stráží tím, že v davu před branou někoho zabijete. Do samotné budovy je možné proniknout jen jedním vchodem. Vstupte a zapadne za vámi mříž. Po chvíli se otevře mříž na druhé straně. Vjděte ven a budete mluvit s Talalem. Až dá pokyn k vašemu zabití, vrhnou se na vás jeho vojáci. Utéct bez boje zde není ideální, protože je zde málo místa. Ať již stráže pobijete či nikoliv, vydejte se poté za Talalem. V běhu vyberte skrytou dýku. Na ulicích ho snadno dohoníte a zezadu zabijete. Vraťte se k Malikovi na ústředí.

Současnost
Poté co odejde profesor, můžete opakovaně promluvit se slečnou Stillmanovou. Poté se odeberte do svého pokoje a jděte spát. Ráno vás opět vzbudí profesor a můžete pokračovat.

PAMĚŤOVÝ BLOK 4
Damašek (Abu´l Nuqout)
Bohatá čtvrť - rozhledny: 10, zachránit obyvatele: 10, nutná 3 z 6 vyšetřování

V Masyafu po rozhovoru s al-Mualimem získáte nové schopnosti – zachycení se na římse a uvolňování se z chvatu. Procvičte si na nádvoří uvolňování se z chvatu a vydejte se bránou ven. Nyní se budete moci již rovnou bez cestování přesunout kam bude třeba. Přesuňte se na ústředí v Damašku a promluvte s velitelem. Vyjděte ven a vylezte na rozhlednu v nově zpřístupněné čtvrti.

Jižnější ze dvou východních rozhleden – VRAŽDA – Eliminovat 2 cíle do tří minut.

--> Získána mapa s pozicemi stráží krále obchodníků.

Severnější ze dvou východních rozhleden – ODPOSLECH

--> Král obchodníků připravuje hostinu.

Nejjižnější rozhledna – VYBÍRÁNÍ KAPES – Na rozhlednu se dostanete z centrálního nádvoří. Vylezte na fontánu a přeskákejte přes sloupy na balkón.

--> Získán dopis, podle kterého král obchodníků pořádá ve svém paláci oslavy.

Jižnější ze dvou západních rozhleden – VÝSLECH – Snažte se kazatele zmlátit než projde strážemi, jinak budete za ním muset přešplhat po trámech či někoho zabít, abyste odlákali jejich pozornost.

--> Král obchodníků v průběhu hostiny mluví k lidem.

Severozápadní rozhledna – PRAPORKY – Informátor je uvnitř budovy. Musíte sesbírat 20 praporků za 3 minuty.

--> Na fontánku uprostřed nádvoří lze vyšplhat.

Nejsevernější rozhledna – ZNIČENÍ STÁNKU – Musíte do 3 minut zničit 2 stánky. Uchopte postavu před stánkem (nejlépe vojáka) a mrštěte jím proti stánku. Pravděpodobně uděláte rozruch a napadnou vás ozbrojenci. Pokud jste již zkušení v boji, raději je pozabíjejte; je to rychlejší než kdybyste se snažili schovávat.

--> Lze se dostat do horní části paláce krále obchodníků.

Vraťte se na ústředí, vezměte si pírko a vydejte se za králem obchodníků. Stráže u brány jednoduše obejdete přelezením přes plot. Až Abul Nukut domluví, vyšplhejte na fontánku a přeskákejte po sloupech na balkón odkud mluvil a pronásledujte ho. V běhu vyberte skrytou čepel. Po jeho zabití se vraťte na ústředí zabijáků.

Acre (William z Montferratu)
Bohatá čtvrť – rozhledny: 11, zachránit obyvatele: 9, nutná 3 z 6 vyšetřování

Ještě v Masyafu získáte opět další schopnost, a to úhyb. Procvičte se na nádvoří a poté se vydejte do Acre. Vylezte na rozhlednu v bohaté čtvrti a aktualizujete si mapu.

Jižnější ze dvou severovýchodních rozhleden – VYBÍRÁNÍ KAPES – Cíl je uvnitř budovy.

--> Zapomenutá stavba může být možným vchodem.

Rozhledna severozápadně od výše uvedené – VRAŽDA – Zabít 2 muže v ulicích.

--> Zavře-li se brána citadely, bude jediná cesta k úniku slézt po hradbách.

Jižnější ze dvou severozápadních rozhleden – ZNIČENÍ STÁNKU – Je třeba zničit 2 stánky za 3 minuty.

--> Další muž v přístavu má další spojitost s Williamem.

Rozhledna severovýchodně od jihozápadní rozhledny – PRAPORKY – Je třeba sesbírat 20 praporků za 3 minuty.

--> Když se na něj obrátí král Richard, stáhne se William do své citadely.

Rozhledna severovýchodně od jihozápadní rozhledny – TICHÁ ELIMINACE LUČIŠTNÍKU – Musíte pozabíjet 3 lučištníky. K prvnímu se dostanete vylezením po žebříku na protilehlou budovu.

--> Získána mapa ukazující pozice Williamových lučištníků.

Obří katedrála uprostřed čtvrti (jihovýchodní rozhledna) – VÝSLECH – Na katedrálu ani nemusíte lézt. Cíl najdete přímo před vchodem do katedrály.

--> Williama dnes rozruší Richardova návštěva.

Vraťte se na ústředí, vezměte si pírko a vydejte se za Williamem. Počkejte až odjede král Richard. Jděte až do míst, kde stojí William obklopený vojáky. Vylezte nad ně a počkejte až William domluví a vojáci odejdou. Poté slezte po jednom ze žebříků a počkejte si až bude William stát u stolu. Pokud se vám nepodaří Williama zabít v tichosti, dá povel k zavření brány a přiběhnou stráže. Těm sice můžete utéct, ale budete muset seskákat po hradbách. Poté se vraťte na ústředí.

Jeruzalém (Majd Addin)
Chudinská čtvrť – rozhledny: 6, zachránit obyvatele: 8, nutná 3 z 6 vyšetřování

Ještě v Masyafu se vám vrátí další část výzbroje – vrhací nože navíc. Poté se vydejte do Jeruzaléma.

První rozhledna – VYBÍRÁNÍ KAPES – Ideální je stihnou cíli vybrat kapsy než projde strážemi.

--> Získána mapa ukazující polohu popraviště.

První rozhledna – DOPROVOD

--> Získána mapa s pozicemi Majd Addinových stráží.

Jižnější ze dvou jihovýchodních rozhleden – ODPOSLECH

--> Majd Addin dnes pořádá popravu.

Centrální rozhledna – VÝSLECH

--> Majd Addin se rozhodl vládnout Jeruzalému skrze teror.

Sevrerozápadní rozhledna – VRAŽDA – Zabít v ulicích 2 Majd Addinovy muže.

--> Několik učenců se pokusí dostat na popraviště.

Jihozápadní rozhledna – TICHÁ ELIMINACE LUČIŠTNÍKU – Informátora najdete u mešity; nemusíte tudíž lézt na věž.

--> Majd Addin se při svých proslovech obrací zády k davu.

Vraťte se na ústředí a vezměte si pírko. Vydejte se na popraviště. Až Majd Addin domluví, můžete se pokusit připojit se ke skupince učenců. Ale vojáci jsou extrémně ostražití, takže se vám to nejspíš nepodaří a budete muset všechny pobít. Poté se vraťte zpět na ústředí.

Současnost
Až vylezete z Enimu, jděte do svého pokoje a prohledejte skříň. Najdete kód. Díky tomuto kódu si můžete otevřít normálně zamčené dveře do sálu s Enimem. Můžete se pokusit dostat do počítače, ale nepodaří se vám to. Jděte spát. Ráno až uvidíte profesora, jak stojí a dívá se z okna otočený k vám zády, přistupte k němu a vezměte mu z kapsy tužku. Poté si normálně lehněte do Enimu a pokračujte ve hře.

PAMĚŤOVÝ BLOK 5
Damašek (Jubair al-Hakim)
Čtvrť střední třídy – rozhledny: 7, zachránit obyvatele: 8, nutná vyšetřování 3 z 6

V Masyafu získáte novou schopnost – prorážení obrany. Procvičte se na nádvoří. Je zajímavostí, že v Damašku je rozhledna, kterou lokalizujete hned 4 úkoly najednou.

První rozhledna – ZÁVOD PO STŘECHÁCH – Informátor je na střeše. Musíte po střechách doběhnout k druhému informátorovi za 1:30:00.

--> Jubair je v Madrasahu all-Kalasahu obklopen svými věrnými.

Západnější ze dvou severovýchodních rozhleden – ODPOSLECH – Dotyčné osoby jsou uvnitř budovy.

--> Jubair se účastní každodenních setkání v Madrasahu.

Západnější ze dvou severovýchodních rozhleden – VYBÍRÁNÍ KAPES

--> Získán dopis, podle kterého bude Jubair v zahradě.

Západnější ze dvou severovýchodních rozhleden – VÝSLECH

--> Jubairovi učenci ničí všechny knihy v Damašku.

Západnější ze dvou severovýchodních rozhleden – VRAŽDA – Musíte do pěti minut eliminovat 5 mužů. První je na střeše za vámi, zbylí jsou v ulicích.

--> Získána mapa míst, kde Jubair plánuje spálení knih. Hledejte kouř.

Jižní ze dvou západních rozhleden – ZNIČENÍ STÁNKU – Je třeba zničit 3 stánky do tří minut. Informátor je na střeše.

--> Jubair nosí bohaté zlaté róby a velký měšec

Vraťte se na ústředí, vezměte si pírko a vydejte se na cestu za Jubairem. Do budovy se dostanete střechou. Až Jubair odejde do města, vydejte se za ním. Na mapě se vám však objeví více ikon, což znamená, že budete muset postupně zkoušet, kde Jubaira najdete. Nemusíte na každém místě s vojáky bojovat. Pouze pokud muž v červeném začne prchat, pronásledujte ho a zabijte ho skrytou dýkou. Není to tak těžké, jak by se mohlo zdát. Jubaira objevíte celkem snadno. Po jeho zabití se vraťte na ústředí.

Acre (Sibrand)
Čtvrť střední třídy – rozhledny: 9, zachránit obyvatele: 7, nutná vyšetřování 3 z 6

V Masyafu získáte novou schopnost – Expert na krátké čepele, což v praxi znamená, že krátkou čepelí budete způsobovat větší poškození.

První rozhledna – ÚTĚK PO STŘECHÁCH – Informátor je na střechách. Musíte se dostat k druhému informátorovi do 1:30:00.

Získán dopis, v němž se píše o Sibrandově záměru uchýlit se na moře.
Středozápadní rozhledna – VÝSLECH

--> Sibrand zahájí námořní blokádu.

Středozápadní rozhledna – VRAŽDA – Do tří minut zabít 3 rytíře v okolních ulicích.

--> V docích je spousta opilých námořníků.

Prostřední ze tří severních rozheden – DOPROVOD – Tato mise vás spolu s informátorem zavede k bráně, kde můžete plnit misi Odposlech.

--> Získána mapa s pozicemi Sibrandových stráží.

Západní ze tří severních rozhleden - ODPOSLECH – Přímo k místu vás může dovést mise Doprovod.

--> Sibrand se ukrývá v docích.

Rozhledna, která je nejblíže severně až severovýchodně dvěma jižním rozhlednám – VYBÍRÁNÍ KAPES

--> Získán dopis, podle něhož nemá Sibrand v severních docích stráže.

Vraťte se na ústředí, vezměte si pírko a vydejte se do přístavu. Pronikněte tam bránou. Odlákejte stráže a jděte k molům. Až Sibrand odejde, přeskakujte po lodích a kůlech až k Sibrandově lodi. Dávejte pozor na skupinky vojáků, které jsou nebezpečné, a rovněž na opilé námořníky, kteří vás budou napadat. Vylezte po zádi Sibrandovy lodi a počkejte až se Sibrand přiblíží. Poté rychle vyskočte a zabijte ho. Vraťte se k veliteli ústředí.

Současnost
Až vylezete z Enimu promluvte si se slečnou Stillmanovou. Poté co jí profesor zavolá, odejde k počítači. Následujte ji a znovu s ní promluvte. Jděte do svého pokoje. Pokud jste předtím ukradli profesorovi pero, vyjděte zpět do sálu. Slečna Stillmanová zatím odešla. Můžete se dostat do počítače a přečíst si zprávy v něm. Poté si jděte lehnout.

PAMĚŤOVÝ BLOK 6
Jeruzalém (Robert de Sable)
Čtvrť střední třídy – rozhledny: 7, zachránit obyvatele: 6, nutná vyšetřování 3 z 6

Jižní ze dvou východních rozhleden – ÚTĚK PO STŘECHÁCH – Informátor je na střechách. Do jedné minuty musíte doběhnou k druhému informátorovi, který je na ulici u kostela.

--> Získána mapa s detaily ohledně Robertovy pozice během pohřbu.

Nejsevernější rozhledna – VYBÍRÁNÍ KAPES – Cíl je v hlídané budově. Můžete se sem dostat buď horem či odlákat pozornost stráží vraždou na ulici. Snažte se vykrást kapsy dříve, než postava projde mezi strážemi.

--> Získána mapa s pozicemi jeruzalémských stráží v průběhu Majd Addinova pohřbu.

Nejsevernější rozhledna – VRAŽDA – Do pěti minut eliminujte 5 templářů v okolních ulicích.

--> Nesnažte se čelit všem Robertovým mužům naráz.

Centrální rozhledna – VÝSLECH

--> Jaké jsou Robertovy skutečné motivy?

Severozápadní rozhledna – ODPOSLECH

--> Robert se zúčastní pohřbu.

Jihozápadní rozhledna (nejblíže jižní) – TICHÁ ELIMINACE LUČIŠTNÍKU – Je třeba nenápadně zabít 4 lučištníky na okolních střechách.

--> Splyňte na pohřbu se skupinou učenců.

Vraťte se k veliteli ústředí, vezměte si pírko a jděte na pohřeb. Ze scény, která následuje na pohřbu je zřejmé, že jste byli očekáváni, takže na vás všichni přítomní ozbrojenci zaútočí. Nejdříve se musíte zbavit okolních lučištníků. Zbavíte se jich tak, že se pokusíte vylézt na plošiny, kde se nacházejí. To má za následek, že seskočí dolů a pustí se do vás meči. Jakmile se vám při boji příliš sníží zdraví, stiskněte zaměřovací klávesu a začnete běhat po okolních lešeních a zdech tak dlouho dokud se vám zdraví nedoplní. Pokud máte od nepřátel odstup, používejte vrhací nože, kterými můžete část nepřátel pozabíjet a situaci si tak značně ulehčit. Až dostanete Roberta, zjistíte, že se pod jeho brněním skrývala žena. Necháte ji běžet. Poté se vraťte na ústředí. Vaše poslední cesta povede do Arsufu. Vydejte se do Království, kde se vám objeví nová ikona Arsufu.

Arsuf
Postupujte jedinou možnou cestou vpřed. Soubojům se tentokrát nevyhnete. Pokaždé se vám uzavře cesta a musíte danou lokalitu vybít, abyste se dostali dál. Zde občas dochází k nepříjemnému bugu. - Pokud se při provedení nějakého komba octnete za bariérou, hra se ukončí a načte od poslední uložené pozice. Až dorazíte ke králu Richardovi, čeká vás jeden z nejobtížnějších soubojů s Richardovými rytíři a poté se samotným Robertem de Sable. Problém je, že vymezený prostor je poměrně malý, takže vaše manévrovací schopnosti jsou omezené. Přesto stačí na to, abyste mohli sprintovat kolem dokola, když se vám zdraví příliš sníží, čímž si sice pomalu ale jistě zdraví doplníte. Po skončení souboje se dozvíte o al-Mualimově zradě a přesunete se do Masyafu.

Masyaf
Běžte nahoru do pevnosti. Cestou vás napadne skupinka zabijáků. Používejte opět sprintování kolem dokola, pokud se vám příliš sníží zdraví. Po jejich likvidaci na vás naběhne další skupina. Chvíli s nimi budete bojovat, poté vás zachrání Malik se svými věrnými, kteří útočníky pozabíjejí vrhacími noži. Jděte si promluvit s Malikem (vrhací nože se vám doplní) a poté jděte do pevnosti. Projděte dozadu do zahrady. Nahoře na balkoně se objeví al-Mualim a poštve na vás 9 vámi v minulosti zabitých rytířů. Používejte opět osvědčené taktiky a vrhací nože. Poté sestoupí dolů al-Mualim, který se zdevítinásobí. Tudíž teď budete bojovat proti devíti al-Mualimům. Jen jeden je pravý. Až na něho narazíte a zlikvidujete ho, zbylí fantómové zmizí. Poté vás čeká závěrečný souboj s al-Mualimem. Tentokrát vám nijak nepomůžou komba. Pokud je budete používat, al-Mualim se vám teleportuje do jiné části zahrady a vám se zdraví sníží na minimum. Musíte na něho neustále útočit pomocí Prorážení obrany. Sice vás bude zraňovat, ale nakonec ho udoláte. Po skončení souboje se před vámi objeví obří glóbus s vyznačenými pozicemi po celém světě, což je to co chtěl celou dobu profesor z Desmonda dostat.

Současnost
Takže profesor má co chtěl a neznámý hlas, se kterým rozmlouvá přes telefon, nařídí likvidaci Desmonda. Díky zásahu slečny Stillmanové je toto odloženo a profesor se Stillmanovou odejdou pryč. Nyní jděte do svého pokoje, podívejte se nad postel a stiskněte tlačítko HLAVA (orlí zrak). Spustí se závěrečné titulky. Poté se octnete zpět ve hře. Jediné co můžete nyní udělat je vyjít do sálu a z něho projít do konferenční místnosti (pouze pokud jste profesorovi ukradli tužku). V konferenční místnosti si můžete přečíst zprávy v počítači.

Poznámka závěrem
Pokud si chcete uskutečněné mise znovu projít, můžete tak učinit. Lze je znovu nahrát v Enimu. Pro toho, koho nebaví lezení po rozhlednách, má toto výhodu v tom, že po nich znovu nebudete muset lézt a na mapě se vám automaticky zobrazí všechny vedlejší úkoly, které jste při prvním hraní odkryli.